ΝΕΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8 Φ/Β ΠΑΡΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 7ΜW

06 June 2019

Η ZILLION μετά την ολοκλήρωση και σύνδεση των τριών πρώτων φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 2ΜW, συνεχίζει την ανοδική πορεία της και παγιώνει τη θέση της στο χώρο των κορυφαίων EPC contractors.

READ MORE
NEWS BACKGROUND