ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (NET METERING)

FWTOVOLTAIKA BACKROUND
ICON ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Η ZIILION παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της νομοθεσίας του ενεργειακού συμψηφισμού από τα τέλη του 2014 και έχει ήδη ολοκληρώσει την προμήθεια και εγκατάσταση περισσότερων από 20 φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία λειτουργούν υπό το καθεστώς του net metering σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια. Έτσι επιτυγχάνεται πολύ μεγάλη εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ρεύματος.

Επιπλέον, με χρήση της νομοθεσίας περί εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering), είναι πλέον δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, η παραγωγή του οποίου θα συμψηφίζει την κατανάλωση ενός ή περισσοτέρων παροχών που βρίσκονται σε διαφορετική τοποθεσία. Το virtual net metering αφορά Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς σκοπού και εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμετάλλεύσεων.

Η ZILLION έχει ήδη ολοκληρώσει την προμήθεια και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων που λειτουργούν υπό το καθεστώς του virtual net metering με εφαρμογή σε αγροτικές αντλίες (πομώνες), στέγες δημόσιων κτιρίων και εκκλησιαστικών ιδρυμάτων.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ