ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

FWTOVOLTAIKA BACKROUND
ICON ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Τα περισσότερα από 200 διασυνδεδεμένα συστήματα τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει στη ZILLION μεγάλη εμπειρία στην προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταικών. Το εύρος των εγκαταστάσεών μας είναι μεγάλο, από οικιακές στέγες μέχρι βιομηχανικές στέγες και αγροτεμάχια, τόσο επί σταθερών βάσεων όσο και επί 1-αξονικών ή 2-αξονικών trackers.

Η γνώση του θεσμικού πλαισίου των ΑΠΕ, μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, από την εύρεση κατάλληλου αγροτεμαχίου και την εκπόνηση φακέλων αδειοδότησης, μέχρι την κατασκευή και την τελική σύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δημόσιο δίκτυο.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ