ΟΙΚΙΑΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ ΠΕΛΛΑΣ

GO BACK
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΟΙΚΙΑΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΟΛΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ ΠΕΛΛΑΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟΥ

10KW

ΗΜΕΡ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2011