ΟΙΚΙΑΚΟ AMYNTAIO ΦΛΩΡΙΝΑΣ

GO BACK
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΟΙΚΙΑΚΟ AMYNTAIO ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΟΛΗ

AMYNTAIO ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟΥ

10KW

ΗΜΕΡ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2012