ΟΙΚΙΑΚΟ ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ ΠΕΛΛΑΣ

GO BACK
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΟΙΚΙΑΚΟ ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΟΛΗ

ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟΥ

10KW

ΗΜΕΡ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2012