ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ Ι

GO BACK
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ Ι

ΠΟΛΗ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟΥ

100KW

ΗΜΕΡ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2014