ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

FWTOVOLTAIKA BACKROUND
ICON ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Η ZILLION πρωτοπορεί ακόμα και στα υβριδικά συστήματα παροχής ενέργειας, έχοντας μελετήσει και κατασκευάσει αυτόνομα συστήματα με την παράλληλη χρήση φωτοβολταϊκών πλαισίων και μικρής ανεμογεννήτριας.

Επιπλέον, η ZILLION έχει την εμπειρία από την κατασκευή έργων με χρήση υβριδικών φωτοβολταϊκών/θερμικών (PV/Τ) πλαισίων. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα καινοτόμο τεχνολογία, χάρη στην οποία τα φωτοβολταϊκά πλαίσια παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, που χρησιμοποιείται για παραγωγή ζεστού νερού μέσω κατάλληλων σωληνώσεων.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ